Už žádné zdi, které rozdělují

Už žádné zdi, které rozdělují

…ale všechno a ve všem Kristus. (Koloským 3,11)

Bůh nás v Kristu všechny učinil novým stvořením. Každé rozdělení mizí a všichni se v něm stáváme jedno. V praxi to znamená, že musíme důvěřovat Bohu, že se postará o vše, co nedokážeme udělat sami. Všechno, co je v nás dobré a co se nám daří, máme přijímat jako dar. Všechno máme v něm! V něm jsme smířeni s Bohem, náš život je v něm, naše radost a pokoj jsou také v něm. Všechny věci jsou z něho, skrze něho a pro něho (viz Římanům 11,36).

Už se nemusíme s nikým srovnávat. Nezáleží na tom, že někdo dokáže něco, co se nám nedaří, protože naše jediná hodnota je v něm. Jsme osvobozeni od srovnávání se a soupeření, a díky tomu můžeme být plně sami sebou. Buď prostě tím nejlepším, kým můžeš být. Když se ti něco daří, děkuj Bohu, a když ti něco nejde, děkuj mu, že tě miluje bez ohledu na cokoli a postará se o vše, co je třeba udělat.

Tato pravda ti umožňuje vstoupit do Božího odpočinku a vyhnout se utrpení pramenícímu ze sebeodmítání. Nemusíš trávit život úsilím stát se něčím, čím nikdy nebudeš. Pokud nasloucháš Bohu, pak jistě slyšíš jeho hlas, který ti říká, jak jsi výjimečný a že se nemusíš s nikým srovnávat. Všechny zdi rozdělení byly zbořeny v Kristu a my všichni jsme v něm jedno.

Jestli chceš být opravdu šťastný, odevzdej se tomu, k čemu jsi povolán a k čemu jsi dostal milost. Duch svatý ti ukáže, co máš dělat, a pomůže ti pochopit milost, jíž se ti dostalo. Nežárli na druhé, ale choď v lásce k nim a buď věrný povolání a milosti, které jsou ve tvém životě.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh ti nikdy nepomůže být někým jiným; pomůže ti ale být tím, čím můžeš být.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon