V duchu a pravdě

V duchu a pravdě

Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. (Jan 4,24)

S Bohem komunikujeme prostřednictvím svého ducha. V dnešním verši Ježíš říká, že musíme Boha uctívat v duchu a pravdě. Být naprosto upřímný a pravdivý vůči Bohu je jedním ze způsobů, jak budovat intimní vztah s ním. Bůh tak jako tak o nás ví všechno, proto neexistuje žádný důvod, proč bychom vůči němu neměli být upřímní. Pověz mu, jak se cítíš, co jsi udělal špatně a jaké jsou tvé touhy. Mluv s ním upřímně jako s dobrým a důvěryhodným přítelem.

Jsou chvíle, kdy vím, že Bůh chce, abych něco udělala, a i když mu upřímně řeknu, že bych to raději nedělala, v poslušnosti a z lásky k němu to udělám. Blízký vztah s Bohem a přetvářka nejdou dohromady. Moje kamarádka mi jednou řekla, že věděla, že by měla finančně přispět na Boží království, ale vůbec to nechtěla udělat. Byla k Bohu upřímná a řekla mu: „Udělám to, ve skutečnosti to ale nechci, proto tě prosím, abys mi dal touhu dávat.“ Tato žena se nakonec stala velmi velkorysou a byla schopna dávat s radostí.

Pouze pravda nás osvobodí (viz Jan 8,32). Boží Slovo je pravda. Bůh vždycky říká, co si myslí, a myslí si to, co říká. Když uděláš něco špatného, buď v tom před Bohem zcela upřímný. Nazvi hřích tím, čím je. Pokud jsi byl chamtivý, řekni tomu chamtivost. Pokud jsi žárlil, pojmenuj to žárlivost. Pokud jsi lhal, nazvi to lež. Požádej Boha o odpuštění a vírou ho přijmi.

Když uctíváš Boha, musíš to dělat v duchu a činit to se vší pravdou, upřímností a poctivostí. Pokud máme pocit, že nám někdo neříká pravdu, požádáme ho, aby přestal předstírat a byl upřímný. Totéž chce Bůh od nás.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Buď opravdový!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon