Ve zkoušce nejsi sám

Ve zkoušce nejsi sám

Hospodin zkoumá spravedlivého… (Žalm 11,5)

Někdy učitelé dovolí studentům při zkoušce používat různé pomůcky (tzv. open book zkoušení). Studenti mohou mít při zkoušce otevřenou učebnici. Všichni budeme zkoušeni. Neexistují žádné výjimky, každý bude v různých obdobích života zkoušen. Ale vždy se jedná o open book zkoušení. Máme knihu, ve které můžeme najít všechny odpovědi. Bez ohledu na to, čím procházíme, nám Bůh dal odpovědi ve svém Slově.

Když se v těžkostech přiblížíme k Bohu a čteme jeho Slovo, získáme sílu a najdeme odpovědi, které potřebujeme. Bůh nás často nechá projít těžkostmi, protože nás zkouší, připravuje a posiluje. V takových chvílích na nás satan útočí a říká nám lži jako: „Bůh tě nemiluje, kdyby ti opravdu chtěl pomoci, už by to udělal. Nevyplatí se důvěřovat Bohu, raději si vymysli svůj vlastní záchranný plán.” Ale právě v takových chvílích je čas vydržet a nevzdávat se!

Život není vždy snadný. Budou dny a období, kdy budeme čelit výzvám. Ale pokud se rozhodneme spoléhat na Pána, zjistíme, že se můžeme radovat i v těžkých časech. Když procházíme zkouškami, Boží síla, moudrost a poznání roste, stáváme se zralejšími a náš charakter se vyvíjí.


Buď věrný, abys mohl růst a naplnit Boží povolání pro svůj život. V pravý čas se pak ve tvém životě začne projevovat Ježíšův charakter.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon