Velké věci vznikají z maličkostí

Velké věci vznikají z maličkostí

Oznam mi zrána své milosrdenství, vždyť doufám v tebe! Dej mi poznat cestu, kterou mám jít; vždyť k tobě pozvedám svou duši! (Žalm 143,8)

Jedním ze způsobů, jak jsem se naučila důvěřovat Bohu a následovat jeho hlas v důležitých věcech a rozhodnutích, bylo, naslouchat mu v maličkostech. Jednou jsme se s Davem připravovali na rodinný filmový večer, nemohli jsme ale najít dálkový ovladač k televizi. Nevěděli jsme, jak film přehrát bez něj, a tak jsme ho všichni urputně hledali. Nebyl však vůbec k nalezení. Rozhodla jsem se, že se začnu modlit. V srdci jsem tiše řekla: „Duchu svatý, ukaž mi prosím, kde je ten dálkový ovladač.“ Hned mě napadlo, že by mohl být v koupelně. A právě tam jsem jej také našla.

Totéž se mi stalo s klíči od auta. Hledala jsem je všude, ale marně. Potom jsem se modlila a v duchu jsem viděla klíče na předním sedadle mého auta. A tam také byly.

Toto jsou dva malé příklady daru Ducha svatého zvaného slovo poznání (viz 1. Korintským 12,8). Bůh mi v obou případech dal slovo poznání, díky kterému se mi podařilo najít dálkový ovladač a klíče od auta. Tento dar a mnoho dalších je k dispozici každému, kdo je naplněn Duchem svatým. Dary jsou nadpřirozené projevy Boži moci dané věřícím, kteří díky nim mohou svůj přirozený život žít nadpřirozeným způsobem.

Bůh nás miluje. Záleží mu na nás tolik, že s námi mluví i o nepatrných věcech (v mém případě mi ukázal, kde mohu najít dálkový ovladač a klíče od auta). Jen pomysli, jak dychtivě si přeje s námi mluvit i o věcech důležitějších.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pamatuj, že Bohu na tobě záleží tolik, že s tebou chce komunikovat i o maličkostech ve tvém životě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon