Věř, že tě Bůh slyší

Věř, že tě Bůh slyší

To je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. (1. Janova 5,14–15)

Těsně předtím, než Ježíš povolal Lazara z hrobu, se modlil: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel“ (viz Jan 11,41–42). Jak sebevědomá modlitba!

Satan nechce, abys měl takovou důvěru. Já tě ale povzbuzuji, aby ses modlil s jistotou. Rozhodni se, že budeš věřit, a ne žebrat. Přistup k Božímu trůnu ve jménu Ježíše – jeho jméno vždy upoutá pozornost.

Jako lidé často využíváme toho, že známe někoho důležitého a můžeme zmínit jeho jméno v naději, že nám přinese přízeň a otevřené dveře. Pokud to funguje pro nás lidi, jen pomysli, jak dobře to musí fungovat v nebeském království, zejména když používáme jméno, které je nad všemi ostatními jmény – požehnané jméno Ježíš!

Když se modlíme ve jménu Ježíše, předkládáme Bohu vše, čím je Ježíš. To nám dává velkou jistotu, že Bůh slyší a odpovídá na naše modlitby.


Směle a s důvěrou přistupuj v modlitbě k Bohu. Modli se ve jménu Ježíše.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon