Věř

Věř

Ježíš jim odpověděl: „Toto je ten Boží skutek: abyste věřili v toho, kterého on poslal.“ (Jan 6,29)

Malé děti obvykle automaticky věří tomu, co jim jejich rodiče řeknou. Stejně bychom měli jednat my ve svém vztahu s Bohem. Bůh si přeje, abychom věřili všemu, co říká ve svém Slově! Křesťané jsou často označováni jako „věřící“, a věřící by měli věřit!

Jsi věřící, který věří, nebo místo víry pochybuješ? Jednoduchá dětská víra přináší hojnost dobrého ovoce. Z víry pochází například radost a pokoj (viz Římanům 15,13). Pochybnosti, nejrůznější úvahy, obavy a strach přinášejí utrpení. Tomu všemu se však můžeme vyhnout, když se rozhodneme věřit Božímu slovu. Věř, že se ti stane něco dobrého. Věř, že když budeš činit pokání, Bůh ti odpustí všechny tvé hříchy. Věř, že Bůh se touží postarat o všechny tvé potřeby, miluje tě a je víc než ochoten ti pomoct.

Když věříme, můžeme vstoupit do Božího odpočinku a každý den se radovat. Můžeme procházet životem a stále důvěřovat Bohu, že s ním je naše budoucnost v bezpečí.


Pokud chceš o něčem pochybovat, pochybuj o svých pochybnostech!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon