Víc než dost

Víc než dost

… i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno. (1. Janova 3,20)

Vina a odsouzení jsou hlavními problémy mnoha věřících. Satan má velké potěšení z toho, když máme negativní postoj sami k sobě. Nikdy nám neřekne, jak velký kus cesty už jsme ušli; místo toho nám neustále připomíná, co nám ještě schází.

Když nepřítel zaútočí, můžeš mu říct: „Nejsem tam, kde bych měl být, ale díky Bohu už nejsem tam, kde jsem býval. Jsem v pořádku a jsem na cestě.“

Můžeme se naučit povzbuzovat se v Pánu stejně jako David (viz 1. Samuelova 30,6). Nikdo z nás ještě nedospěl do stavu dokonalosti, a sami se ani zdokonalit nedokážeme. Posvěcení je proces, který v našem životě zprostředkovává Duch svatý, proto se nauč radovat se v tomto jeho díle.

Bible učí, že díky krvi Ježíše Krista můžeme získat úplné odpuštění svých hříchů (úplné osvobození od odsouzení). Jeho oběť je víc než dostatečná, nepotřebujeme k ní přidávat svou vinu.

Ježíš již udělal vše, co bylo třeba udělat – jeho dílo je dokončeno. Připravil ti cestu k odpuštění. Jediné, co musíš udělat ty, je přijmout jej. Úplné odpuštění je zcela zdarma!


Nedovol, aby ti ďábel naplnil hlavu myšlenkami o tom, jak nehodný hříšník jsi. Začni na sebe hledět jako na Boží spravedlnost v Kristu Ježíši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon