Víra a spokojenost

Víra a spokojenost

Neříkám to proto, že bych měl nedostatek; vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. (Filipským 4,11)

Bible nás učí, abychom byli spokojeni bez ohledu na okolnosti (viz Židům 13,5). Ať se děje cokoli, nemusíme se tím nechat vyvést z míry. Místo toho se za to můžeme modlit a přednášet své potřeby Bohu. Zatímco čekáme na jeho odpověď, můžeme děkovat za všechno, co už pro nás udělal (viz Filipským 4,6).

Zjistila jsem, že tajemstvím spokojenosti je žádat Boha o to, co chceme, s vědomím, že pokud je to správné, postará se, aby se to ve správný čas uskutečnilo. A jestli to správné není, postará se o něco mnohem lepšího, než o co jsme ho prosili.

Pokud si chceme užít pokojný život, je důležité, abychom se naučili plně důvěřovat Bohu. Místo toho, abychom se soustředili na věci, které se ještě nestaly, můžeme přemýšlet o tom, co Bůh už v našem životě vykonal.

Bůh tě miluje. Je dobrý Bůh a chce ti být blízko. Tak buď spokojený a věz, že jeho cesta je dokonalá a že odmění ty, kdo v něj věří (viz Židům 10,35).


I když to někdy vypadá, že se nic neděje, Bůh ve skrytu, v zákulisí pracuje.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon