Vítězství v každodenních situacích

Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9

Ráda bych vás povzbudila k tomu, abyste každodenní životní situace a zápasy přijímali tak, jak přicházejí. Snažíte-li se hledět příliš do budoucnosti, může vás takový pohled ochromit. Důvěra znamená věřit Bohu, že nám každý den dá náš „denní chléb“. Bůh se obvykle nepostará o věci dříve, než je skutečně potřebujeme.

Někdy můžeme mít dojem, že naše životní situace jsou nezvladatelné, ale Bůh je vždy s námi. Musíme být smělí a přijmout od Něho moc, kterou nám chce dát. Má pro nás připravenou milost a sílu k vykonání dnešních úkolů, proto se musíme soustředit na momentální situaci bez přílišných starostí o budoucnost.

Tento princip funguje, když se chceme dostat z dluhů, uklidit a uspořádat naši domácnost, vyřešit manželské problémy, vychovávat děti, chodit včas do práce či dokončit nějaký projekt. Tímto způsobem můžeme zvládnout všechny úkoly, které před nás život postaví.

Filipským 4,13 hovoří o tom, že můžeme zvládnout vše, protože Bůh je ten, kdo nám k tomu dává sílu. Nic pro nás není nemožné, protože Bůh je s námi.

Modlitba

„Bože, vím, že jsi se mnou, a proto se mohu pustit do každodenních situací v mém životě, a postupně se s nimi vypořádat. Přijímám Tvoji sílu pro dnešní den.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon