Vnitřní život

Vnitřní život

Tím Duch svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek… (Židům 9,8)

Starozákonní stánek měl tři části. Skládal se z vnějšího nádvoří, druhé části zvané svaté místo a ze svatyně svatých, což byl vnitřní prostor. Do svatyně svatých mohl vstoupit pouze velekněz, protože tam přebývala Boží přítomnost.

I lidské bytosti se skládají ze tří částí. Máme tělo, duši a ducha. Verš pro dnešek říká, že dokud bude stát vnější stánek, který symbolizuje naše tělo a duši, pak cesta do svatyně, která symbolizuje našeho ducha, nemůže být zjevena. Zjednodušeně to znamená, že pokud budeme naslouchat a vycházet vstříc svému tělu, nikdy se nebudeme moct radovat a přebývat v Boží přítomnosti. Když se například hněvám, nemohu se těšit z Boží přítomnosti.

Naše tělo si bude vždy dělat různé nároky, protože je sobecké a chce si prosazovat svou. My se však jeho požadavkům nemusíme poddávat. Můžeme jednoduše říct: „Už ti nevyhovím, nemáš nade mnou žádnou pravomoc.“ Když zaujmeme takový postoj a neustoupíme požadavkům tělesného života, Bůh bude poctěn a my se budeme moct těšit z jeho přítomnosti. Dnešní poselství je jednoduché: řekni „ne“ sobě a „ano“ Bohu. Bible říká, že jsme zemřeli hříchu. Hřích není mrtvý; vždy se nás bude snažit polapit, my ale můžeme říct ne!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nevyhovuj svému tělu tím, že budeš uspokojovat choutky a nutkání své tělesné povahy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon