Vydrž, zvládneš to

Vydrž, zvládneš to

Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. (Abakuk 3,19)

Starozákonní prorok Abakuk hovořil o těžkých časech, které nazývá návršími, a řekl, že Hospodin mu dal nohy podobné laním, aby po nich mohl kráčet a zdolat je.

V tomto verši je řeč o druhu sudokopytníků, kteří jsou velmi schopnými horolezci. Dokážou vyšplhat na strmý útes a skákat ze skály na skálu. To je Boží vůle pro nás, abychom se nedali zastrašit a nebáli se, když nám přijdou do cesty potíže.

Abychom opravdu mohli žít ve vítězství, potřebujeme dorůst do stavu, kdy se těžkých časů nebudeme bát, ale budeme je chápat jako výzvu. V knize Abakuk jsou těžké časy, tedy potíže, utrpení nebo odpovědnost, nazývány „návršími“ (viz Abakuk 3,19). To proto, že v takových časech rosteme.

Když se ohlédneš zpět na svůj život, pochopíš, že většina duchovního růstu nenastala během lehkých životních období; nejvíc rosteš během těžkostí. Když pak přijdou snadné časy, můžeš si užívat to, co ses naučil v těch těžkých. V životě se střídají období hojnosti a skromnosti (viz Filipským 4,12), a obojí je cenné a nezbytné.


Bůh své nejdůkladnější dílo často koná v těch nejtěžších situacích.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon