Vykoupen Ježíšovou krví

Vykoupen Ježíšovou krví

V něm máme vykoupení skrze jeho krev – odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti… (Efezským 1,7)

Řekni nahlas sám o sobě: „Byl jsem vykoupen a očištěn od hříchu, byla za mě zaplacena vysoká cena a Bůh mě učinil svým vlastnictvím!“ Jsi osvobozen od hříchu i od smrti, která je jeho důsledkem. Obavy, úzkost a strach jsou podoby smrti stejně jako spory, hořkost, zášť a neodpuštění. Ježíšova krev je jedinou protilátkou na smrt.

Ježíšova krev je pro Otce velmi vzácná a měla by být vzácná i pro nás. Vzácných věcí si vážíme, chráníme je, zacházíme s nimi opatrně a nechceme se od nich nechat odloučit. Ježíšova krev je vzácná, protože se díky ní můžeme přiblížit ke svému nebeskému Otci. Jeho oběť odstranila oponu, která člověka oddělovala od Boha. Nyní máme volný přístup do Boží přítomnosti a můžeme žít v intimitě s Bohem (viz Židům 10,18–22).

Ježíšova krev nás očistila od hříchu a bude nás očišťovat neustále (viz 1. Janova 1,9). Jeho krev je jako silný čisticí prostředek. Stejně jako naše krev očišťuje naše přirozené tělo od různých jedů, Ježíšova krev nás neustále očišťuje od hříchu ve všech jeho formách a projevech.


Víra v moc Ježíšovy krve nás bez přestání očišťuje od hříchu ve všech jeho formách a projevech. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon