Vykroč a chop se příležitosti

Vykroč a chop se příležitosti

Ježíš na ně pohleděl a řekl jim: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ (Matouš 19,26)

Mnoho lidí, které potkávám, chce začít v bodě A svého křesťanského života, dvakrát mrknout okem a být v bodě Z. Mnozí z nich jsou zklamaní, protože nevědí, jaké jsou jejich dary nebo k čemu je Bůh v životě volá. Někteří se tak bojí selhání a chyb, že raději zůstávají na místě.

Všichni máme nevyužitý potenciál, který nikdy nebudeme schopni využít, pokud nepochopíme, že Bůh je skutečně schopen vykonat vše, co ve svém Slově říká. Jestli nevykročíme ve víře a nebudeme věřit, že s ním není nic nemožné, nemůže v nás Bůh konat své dílo a rozvíjet náš potenciál. To vyžaduje naši spolupráci a ochotu s odhodláním, vírou, poslušností a tvrdou prací rozvíjet to, co do nás vložil.

Nikdo jiný se nemůže rozhodnout místo nás, naše odhodlání je naší volbou. Pokud nebudeme odhodlaní, ďábel nám ukradne vše, co máme. Doporučuji ti, abys využil svůj potenciál a začal něco dělat. Pokud se o nic nepokusíš, nikdy nezjistíš, čeho jsi schopen. Neboj se vstoupit do toho, k čemu tě Bůh vede. Když vykročíš vpřed, brzy zjistíš, že dokážeš činit velké věci.


Buď odvážný, statečný a udělej vše, čeho jsi schopen!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon