Vytrvalá důvěra

Vytrvalá důvěra

V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: „Spravedlivý z víry bude živ.” (Římanům 1,17)

Důvěra je zakořeněna ve víře v Boha. Proto je důležité vytrvale důvěřovat Bohu.

Když mi na začátku služby přátelé a rodina říkali, že žena by neměla vyučovat Boží slovo, potřebovala jsem smělost. Věděla jsem, že mě Bůh povolal, abych vyučovala jeho slovo, ale přesto mě jejich slova ovlivňovala. Musela jsem dospět do bodu, kde názory lidí přestali ovlivňovat mé sebevědomí. Potřebovala jsem důvěřovat Bohu, ne lidem.

Římanům 1,17 mluví o životě z víry k víře. Mnoho let jsem se chodila od víry k pochybnostem, k nevíře a pak zpět k víře. V jednu dobu jsem si však uvědomila, že když ztrácím důvěru, nechávám otevřené dveře pro ďábla. Když si nechám ukrást důvěru, ztrácím také víru pro službu ostatním lidem.

Pokud chceš být úspěšný, vytrvale důvěřuj Bohu. Důvěřuj mu ohledně svých darů, svého povolání a svých schopností v Kristu. Věř, že dokážeš slyšet Boha a Duch svatý tě vede. Buď odvážný v Pánu a dívej se na sebe jako na vítěze.


Zůstaneš-li zaměřen na Boží lásku, pak budeš schopen důvěřovat Bohu a konat velké věci!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon