Vytvarován do jeho obrazu

Vytvarován do jeho obrazu

Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. (Filipským 1,6)

V Bibli je napsáno, že Bůh je hrnčíř a my jsme hlína (Římanům 9,20–21). Když poprvé přicházíme k Pánu, jsme jako tvrdý kus hlíny, který není příliš poddajný a není s ním snadné pracovat. Bůh nás ale položí na svůj hrnčířský kruh a začne nás přetvářet a tvarovat, abychom mohli objevit nádherný plán, který má pro náš život.

Někdy tento proces formování může být zpočátku nepříjemný. Důvod, proč to bolí, je ten, že Bůh musí z našeho života odstranit věci, které nás od něho oddalovaly. Proto na nás ve své lásce stále pracuje a formuje nás. Odstraňuje věci, které nám škodí, jako jsou špatné postoje a způsoby myšlení, a pečlivě nás přetváří, dokud nejsme proměněni v podobu jeho Syna Ježíše.

Nenech se odradit tím, že jsi ještě nedosáhl cíle. Čím víc Bůh pracuje na tvém životě, tím víc roste tvůj vztah s ním. Užívej si každý den života i v čase, kdy tě Bůh formuje. Nech hrnčíře dělat jeho práci a věř, že má na srdci tvůj nejlepší zájem.


Vždy můžeš důvěřovat Bohu, že mu jde o tvé dobro a vše, co dělá, je k tvému prospěchu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon