Vyznávej hříchy a modli se

Vyznávej hříchy a modli se

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. (Jakub 5,16)

Hřích tě odděluje od Boha. Způsobuje, že se cítíš být od něj daleko. Může způsobit, že se před ním chceš schovat a nechceš s ním mluvit. Může narušit tvou schopnost slyšet jeho hlas. Když víš, že jsi zhřešil, potřebuješ požádat o Boží odpuštění. Pak je nutné, abys odpuštění přijal, protože Bůh zaslíbil, že když budeme činit pokání, on nám odpustí. Skryté věci nad námi mohou mít moc, proto je někdy velmi prospěšné, když své hříchy vyznáme před jinými lidmi, jak je to napsáno ve zmíněném verši.

Jestliže máš před někým vyznávat své chyby a žádat jej o modlitbu, znamená to, že musíš mít někoho, komu důvěřuješ. Kromě toho potřebuješ odložit pýchu a v pokoře mu vyznat své boje. Pokud máš pocit, že je to příliš těžké, požádej Boha, aby ti pomohl růst v pokoře. Když si najdeš přítele, jemuž můžeš důvěřovat, a řekneš mu, ve kterých oblastech prožíváš boj a toužíš po svobodě, dočkáš se úžasných výsledků. Poděl se o své těžkosti a popros o modlitbu.

Pamatuji si, že jsem kdysi prožívala velký boj, protože jsem žárlila na jednu kamarádku. Modlila jsem se, ale žárlivost neodcházela. Pak jsem to přiznala Daveovi a poprosila ho, aby se za mě modlil. Když jsem svůj problém vynesla na světlo, byla moc žárlivosti zlomena a já byla svobodná. Vždy jdi nejprve k Bohu, pokud ale potřebuješ pomoc přítele nebo duchovního vedoucího, nedovol, aby ti pýcha stála v cestě.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nedovol, aby ti pýcha zabránila vyznávat hříchy druhým, když je to nutné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon