Za každých okolností se modli

Za každých okolností se modli

Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete v Duchu a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté… (Efezským 6,18)

V tomto verši Pavel říká, že se máme za každých okolností modlit, následovat vedení Ducha svatého a v různých situacích používat různé druhy modlitby. Jak se nám ale může podařit „neustále se modlit“? Například tak, že si zachováme postoj díkůvzdání a úplné závislosti na Bohu, v průběhu dne budeme obracet své myšlenky k němu a během nejrůznějších aktivit budeme neustále naslouchat jeho hlasu. Věřím, že Bůh opravdu chce, abychom žili životním stylem modlitby. Přeje si, aby pro nás modlitba nebyla zvláštní událostí, nýbrž způsobem života, vnitřní aktivitou, která nás provází při všem, co děláme. Chce, abychom s ním mluvili a neustále mu naslouchali – abychom každý den prožili ve spojení s ním a naladění na jeho hlas.

Když se doslechneme o nějaké potřebě, která vyžaduje modlitbu, nebo si vzpomeneme na určitou situaci, často si řekneme, že se za to pomodlíme později během času modliteb. Taková myšlenka je ale součástí nepřítelovy taktiky. Proč se za to nemodlit hned v tu chvíli? Pokud takto přemýšlíme, je to špatné pochopení modlitby. Následovat vedení, které cítíme v srdci, je tak prosté! Satan nám to ale chce zkomplikovat. Snaží se, abychom modlitbu odkládali, v naději, že na ni úplně zapomeneme. Modlit se, jakmile cítíme potřebu nebo touhu o něco prosit Boha, je velmi jednoduché. Takto se můžeme nepřetržitě modlit a po celý den zůstávat ve spojení s Bohem.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neodkládej rozhovor s Bohem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon