Za všechno se modli a ničeho se neboj

Za všechno se modli a ničeho se neboj

Buďte pevní a posilněte svá srdce, všichni, kdo očekáváte na Hospodina! (Žalm 31,25)

Před nějakou dobou jsem cítila, jak mi Pán říká: „Za všechno se modli a ničeho se neboj.“ Během následujících několika týdnů mi ukazoval různé věci o modlitbě a učil mě, v čem se modlitba liší od strachu. Mnoho těchto věcí souviselo s malými oblastmi, ve kterých se strach pokoušel vplížit se do mého srdce a působit mi problémy. Bůh mi ukázala, že řešením všech malých i velkých problémů je vždy modlitba.

Někdy se bojíme, protože se soustředíme na okolnosti. Čím více se soustředíme na problém, tím více se bojíme. Místo toho se můžeme začít soustředit na Boha. On dokáže vyřešit úplně všechno, čemu musíme v tomto životě čelit.

Bůh zaslíbil, že nám dá sílu, bude nám pomáhat a držet nás svou spravedlivou pravicí (viz Izajáš 41,10). Také nám přikazuje, abychom se nebáli. Ale pamatuj, nepřikazuje nám, abychom nikdy necítili strach. Jen se strachem nesmíme nechat ovládat.

Pán ti dnes říká: „Neboj se, já ti pomůžu.” Boží pomoc ale nebude fungovat, dokud vše nepoložíš k jeho nohám a poslušně nevykročíš ve víře.


Neustupuj, i když pociťuješ strach. Důvěřuj Pánu a pokračuj dál.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon