Zachování rovnováhy

Zachování rovnováhy

Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon; nic jim není překážkou. (Žalm 119,165)

Mnohokrát jsem již opakovala, že nás Bůh někdy vede prostřednictvím různých okolností. To je jistě pravda, ale když nasloucháme Bohu a následujeme jeho hlas prostřednictvím okolností, musíme dávat pozor, abychom zůstali v rovnováze. Určitě nedoporučuji k rozeznání Boží vůle používat pouze okolnosti. V každém případě je nutné se řídit pokojem a hledat moudrost, o které jsem již také mluvila. To jsou hlavní způsoby, jimiž nás Bůh vede, a nikdy bychom je neměli ignorovat. Okolnosti mohou vypadat jako otevřené dveře, neměli bychom jimi ale procházet, dokud necítíme pokoj.

Samotné následování okolností nás totiž může dostat do vážných problémů. Satan dokáže přizpůsobit okolnosti stejně dobře jako Bůh, protože má přístup do přirozené sféry, v níž žijeme. Jestliže se tedy budeme řídit jenom okolnostmi, aniž bychom zvažovali i ostatní způsoby, jimiž k nám Bůh mluví, můžeme upadnout do klamu.

Víme, že nikdy nemáme jednat v rozporu s Božím slovem. Musíme se nechat vést pokojem a kráčet v moudrosti. Než se rozhodneme následovat okolnosti, musíme provést jednoduchou „vnitřní kontrolu“, kterou zkontrolujeme pokoj ve svém srdci. Nejbezpečnějším způsobem, jak naslouchat Bohu, je, kombinovat biblické metody vedení Duchem a udržovat je ve vzájemné rovnováze. Vždy se vyplatí řídit se celým Božím slovem, ne jen vybírat to, co souhlasí s tím, co máme v plánu.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když se rozhoduješ, vždy následuj pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon