Začni modlitbou

Začni modlitbou

Neustále se modlete. (1. Tesalonickým 5,17)

Po většinu života chodím s Bohem, stále se ale učím, jak je důležité nedělat nic, aniž bych se za to nejprve modlila. Bible říká, že se máme modlit bez přestání. To neznamená, že bychom měli celý den jen sedět a nedělat nic jiného, než se modlit. Znamená to prostě, že máme do všeho, co děláme, zapojit modlitbu. Ráda říkám: „Modli se průběžně během celého dne.“

Modlitba je pravděpodobně nejdůležitější součástí přípravy na život. Kdysi někdo řekl, že každý neúspěch je důsledkem selhání v modlitbě! Doporučuji ti, abys nedělal nic, za co ses nejdříve nemodlil.

V Bibli je řečeno, že máme poznávat Boha na všech svých cestách a on napřímí naše stezky a učiní naše kroky bezpečnými (viz Přísloví 3,6). Je povzbuzující vědět, že můžeme volat k Bohu a on nás každý den povede a dá nám sílu.

Když budeš během celého dne hovořit s Bohem v modlitbě, přiblížíš se k němu. Díky tomu s ním budeš mít společenství a otevřeš mu dveře, aby mohl jednat ve tvém životě, ve tvé situaci i v životech tvých blízkých.


Jestli se Bůh stane tvým partnerem v životě, uschopní tě dělat věci, které tě budou často překvapovat. Všechno ale začíná modlitbou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon