Zásadní věc

Zásadní věc

O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na Hospodinovu nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. (Žalm 27,4)

Jestli chceš slyšet Boží hlas, musí se hledání jeho tváře stát tvou životní prioritou. David ve svém verši shrnul jednu z nejdůležitějších věcí: říká, že Boží přítomnost má být nezbytnou součástí našeho žití.

David zažil v životě mnoho úspěchů, na nichž by si mohl pěstovat sebevědomí. Když však stál před obrem, to, co ho uschopnilo nad ním zvítězit, přestože měl v ruce jen prak a pět oblázků, byla Boží přítomnost. Bůh si tohoto prostého pastýře vybral, aby se stal králem Izraele, navzdory tomu, že byl nejmladším synem ve velké rodině. Díky slávě a bohatství, které později získal, měl přístup ke všemu, co mu dle názoru mnoha lidí mělo přinést uspokojení.

David nikdy nepřestal toužit po Bohu, i když zakusil jeho přítomnost mnoha způsoby. To nám má připomenout, že ani po mnoha vítězstvích, ze kterých se radujeme, nikdy nesmíme přestat Boha hledat. Koneckonců i David ho potřeboval poznávat stále důvěrněji.

Mnoho lidí chce, aby je Bůh vedl, nechtějí však odložit ostatní věci a jednoduše naslouchat jeho hlasu. David veškerá svá přání zaměřil na jedinou věc: chtěl být stále blíž Bohu. Věřím, že jediná věc, která může uspokojit naši hlubokou vnitřní touhu, je, poznávat Boha každý den důvěrněji než doposud.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dnes i každý další den usiluj být stále blíže Bohu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon