Žij Božím způsobem

Žij Božím způsobem

Vyuč mě, Hospodine, své cestě — chodím ve tvé pravdě. Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména! (Žalm 86,11)

Když budeme naslouchat Božímu hlasu, žít Božím způsobem a rozhodneme se Bohu sloužit, vyhneme se náročnému zápasení s ním. Moudrost nám říká, abychom Boha nechali, aby si s námi dělal, co chce. Když mu to dovolíme, nebudeme chodit pořád dokola kolem stejné „hory“ (viz Deuteronomium 2,3). Setkala jsem se s lidmi, kteří se dvacet nebo třicet let potýkají se stejnými překážkami a problémy. Kdyby na začátku poslechli Boha, mohli se už dávno v životě dostat dál.

Bůh nechce, abychom zůstávali na místě a stagnovali, bez ohledu na to, jak moc se nám místo, kde se nacházíme, může líbit. On pro nás připravuje nová místa, kam nás chce vést, a nové lekce, kterým nás chce naučit. Chce, abychom zůstali plní života, rostli a byli nadšení z jeho záměrů a plánů.

Bůh nám řekl: „Pokud mi nebudeš věnovat pozornost a budeš ignorovat mě a mé kárání, budu na tebe volat. Pokusím se ti pomoct, ale jestli bude tvé ucho i nadále hluché, dostaneš se do potíží. Tehdy ke mně přiběhneš ve zděšení“ (viz Přísloví 1,24–28). Bůh je plný slitování a trpělivosti, ale přijde čas, kdy si musíme uvědomit, že mu jednoduše musíme být poslušní. Čím dříve poslechneme a začneme žít v souladu s jeho vůlí, tím dříve budeme moct úspěšně kráčet životem a naplňovat Boží plány.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Modli se a neotálej s poslušností!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon