Žij smysluplně

Žij smysluplně

To je plán, který je naplánován pro celou zemi, a to je paže, která je vztažena proti všem národům. Vždyť to naplánoval Hospodin zástupů, kdo to zruší? A jeho paže je vztažena, kdo ji odvrátí? (Izajáš 14,26–27)

Bůh je Bohem záměru, a při uskutečňování svého dokonalého plánu jedná strategicky. Přeje si, aby jeho děti byly lidmi, kteří mají jasný cíl a záměr. Čím blíž mu budeme, tím jasnější životní cíl budeme mít.

Ježíš znal svůj cíl. Řekl, že přišel na svět, aby nám dal život a aby zničil ďáblovy skutky (viz Jan 10,10 a 1. Janova 3,8).

Konkrétní životní povolání se liší od člověka k člověku a také v různých životních obdobích. Bůh má ale také obecný záměr, který můžeme všichni každý den uskutečňovat.

Například máme milovat druhé ne proto, že to tak pokaždé cítíme, ale proto, že se k tomu záměrně rozhodneme. Totéž platí v případech, kdy například projevujeme milosrdenství či laskavost, odpouštíme, dáváme a podobně. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a další ovoce Ducha jsou zde pro nás, abychom se v nich radovali a abychom jimi žehnali druhým. Tyto věci neděláme proto, že na to vždy máme náladu, ale proto, že jsme k nim povoláni.


Radost a pokoj nepřicházejí náhodou. Přijdou, když se rozhodneš žít smysluplný život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon