Žij v přítomnosti

Žij v přítomnosti

… jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. (Filipským 3,13–14)

Lítost nad minulostí je primárním zlodějem naší radosti a pokoje. Ať už se chyba stala před dvaceti lety nebo před dvaceti minutami, nemůžeš s tím dělat nic jiného, než činit pokání, přijmout odpuštění, zapomenout na minulost a jít dál. Pokud existuje něco, co můžeš udělat, abys zvrátil důsledky svých chyb, pak o to usiluj všemi prostředky. Podstatou ale je, že se musíš vzdát minulosti, abys byl připraven na budoucnost.

I my se stejně jako Pavel natahujeme k tomu, co je před námi, a usilujeme o dokonalost. Nikdo z nás však ještě nedorazil do cíle. Pavel musel snášet těžkosti, přesto věřím, že si svou životní cestu i službu užíval, a jedním z důvodů, proč tomu tak bylo, byl právě zmíněný postoj. Naučil se zapomínat na své chyby a odmítal žít v lítosti nad minulostí.

Zapamatuj si, že lítost se ti snaží ukrást nynější okamžik! Bůh nás povolal, abychom mu byli blíže právě v tomto čase. Pokud lpíme na minulosti a přestáváme věřit, ztrácíme pokoj a radost.

Ať se dnešní den pro tebe stane dnem rozhodnutí – dnem, kdy se rozhodneš, že už nebudeš žít v lítosti. Staň se člověkem, který je zaměřen na nynější čas. Žij v přítomnosti. Bůh má plán přesně pro tento čas. Začni mu důvěřovat ještě dnes.


Bůh nám dává milost, radost a pokoj pro dnešní den, nedává ale milost pro včerejšek nebo zítřek. Proto prožij každý den v plnosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon