Zpoždění není odmítnutí

Zpoždění není odmítnutí

Mé časy jsou ve tvé ruce. Vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují! (Žalm 31,16)

Když se modlíme, ne vždy dostaneme odpověď hned. Někdy musíme čekat dlouho, to ale nemusí nutně znamenat, že Bůh naší prosbě říká „ne“. V každé oblasti, která se týká nás samotných a našeho života, je velmi důležité důvěřovat Božímu načasování. Možná již dlouho čekáš na průlom v nějaké věci, za niž se modlíš, a Boží mlčení způsobilo ve tvém životě zmatek. Pamatuj prosím, že Bůh není původcem zmatku. On chce, abys mu důvěřoval a nenechal se zmást.

Mnohá zpoždění jsou „Božími zpožděními“. Bůh je připravil, aby v nás vykonaly dílo, které je nutné vykonat. Pokud budeme Bohu dále věrně sloužit i v dobách temnoty, vybudujeme si silný a zbožný charakter. Vzpomeň si na Josefa, který čekal třináct let, než byly jeho modlitby zodpovězeny; nebo na Abrahama, který čekal dokonce dvacet let. Kdyby to vzdali, nikdy by se nedočkali odměny za svou důvěru v Boha. Bůh možná nepřijde brzy, zcela jistě ale nepřijde pozdě! Většina věcí, které stojí za to, trvají déle, než bychom čekali, a jsou obtížnější, než myslíme, že vůbec můžeme vydržet. Bůh ale přesně ví, co dělá, a chce, abys důvěřoval jeho načasování.

Bůh slibuje, že nás vysvobodí od našich nepřátel, ale mezitímco čekáme, musíme se za ně modlit a být požehnáním pro tolik lidí, pro kolik můžeme. Zatímco ty čekáš, Bůh jedná!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nauč se čekat v pokoji, jinak je možné, že velkou část svého života budeš nešťastný.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon