Zvěstujte vztah, ne náboženství

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království.“ Jan 3,3

Když mluvíte s lidmi o víře, zvěstujete jim náboženství nebo vztah?

Bible říká, že se musíme znovu narodit (viz 3,1–8). Není řečeno, že máme praktikovat nějaké náboženství. Naneštěstí lidé často evangelium zvěstují jako seznam náboženských pravidel a ne jako skutečný vztah s Bohem.

Respektování křesťanských pravidel a návštěva církve z vás neučiní křesťana, stejně jako se nestanete autem, když přespíte v garáži.

Náboženská pravidla a předpisy mohou být nemilosrdné a lidé se často cítí pod tlakem. Jde o pravý opak toho, k čemu Bůh lidi stvořil. Ježíš touží, abychom vstoupili do živého vztahu s Ním.

Když se vás někdo zeptá, jaké je vaše náboženství, začněte mluvit o osobním vztahu s Bohem a ne o církvi, kterou navštěvujete. Na takovou otázku často odpovídám: „Děkuji, že se ptáte. Nepatřím k žádnému náboženství, znám však Ježíše.“

Druhým můžeme položit otázku: „Znáte Ježíše? Je vaším přítelem? Prožíváte s Ním osobní vztah?“

Až se vás příště někdo zeptá na vaši víru, nabídněte jim vztah a ne náboženství.

Můžete se začít modlit

„Bože, je tak snadné uvěřit tomu, že opravdový křesťan musí dodržovat seznam pravidel. Nejedná se však o víru, která se líbí Tobě. Uschopni mě k šíření evangelia způsobem, který ostatní přivede k život proměňujícímu vztahu s Tebou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon