Labi vārdi

Labi vārdi

“Runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs.” (EFEZIEŠIEM 5:9)

Kādā no angļu valodas Bībeles tulkojumiem šodienas pants skan šādi: “Runādami uz sevi psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedot un melodiski slavējot To Kungu savā sirdī.” Man patīk šo rakstu vietu pielietot abējādi. Ir svarīgi, kā es runāju ar sevi, un ir svarīgi arī tas, kā es runāju ar citiem.

Ir viegli iekrist lamatās un runāt vienīgi par visu negatīvo, problēmām, vilšanos un cīņām. Tomēr nekas no tā nepalīdz mums piepildīties ar Garu, un nekas no tā neatspoguļo to, par ko Svētais Gars vēlas ar mums runāt, jo Viņš nepavisam nav negatīvs. Pat ja Viņš runā uz mums par kādu problēmu, Viņš runā, lai nestu risinājumu; kad Viņš runā par grūtībām, Viņš runā, lai dāvātu mums mierinājumu un spēku. Jo vairāk mēs domājam un runājam par savām problēmām, jo vājāki kļūstam, savukārt, kad runājam un domājam par Jēzu un Viņa apsolījumiem, topam stiprināti.

Dzīve ne vienmēr ir viegla; mums katram nākas izciest savu devu grūtuma. Dievs ir piepildījis mūs ar Savu Garu, lai arī grūtības mēs spētu izciest ar sava veida vieglumu. Kad esi nonācis grūtībās, lai tava auss vēl cītīgāk ausās pēc Dieva balss. Izrunā visu to pozitīvo, ko Dievs tev atklāj caur Savu Vārdu un Viņa Gara balsi tavā sirdī. Mēs visi barojamies paši no saviem vārdiem, tāpēc ir ļoti svarīgi izrunāt labus vārdus, kas ir pilni dzīvības.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Šodien izvēlies savus vārdus gudri, jo tiem piemīt spēks nonāvēt vai darīt dzīvu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon