Miłość wszystko zmienia

Joyce Meyer

Miłość wszystko zmienia

Czy chcesz i jesteś gotów zdobyć wiedzę na temat życia w miłości? Jeśli tak, musisz wiedzieć, że wymaga ono wcześniejszego przygotowania i zaangażowania.

Żeby zrozumieć istotę miłości, musimy odnowić nasze umysły. Miłość jest namacalna; nie jest jedynie czymś duchowym, czego nie można dostrzec lub dotknąć. Miłość jest aktem woli, podjęciem decyzji, że będziemy traktować ludzi w taki sposób, jak czynił to Jezus.

Kiedy podejmujemy szczere zobowiązanie, że będziemy kroczyć w miłości, zwykle prowadzi ono do wielkich zmian w naszym stylu życia. Przemianie ulega nasz sposób myślenia i prowadzenia konwersacji, a także przyzwyczajenia. Na przykład, możemy mieć skłonność do wydawania oszczędności na nasze zachcianki, lecz gdy zaczynamy chodzić w miłości, dostrzegamy, że powinniśmy te pieniądze oddawać ludziom, którzy ich bardziej potrzebują…

Miłość chce zapłacić cenę
Chodzenie w miłości nie przychodzi łatwo i bez osobistego poświęcenia. Za każdym razem, gdy decydujemy się, że będziemy ją okazywać, musimy z czegoś zrezygnować – kosztuje nas to czas, pieniądze lub wysiłek. Właśnie dlatego zwykle mówi się, że powinniśmy najpierw obliczyć koszt, zanim podejmiemy zobowiązanie.

1 List do Koryntian 14:1 (BT) mówi: „Starajcie się posiąść miłość”, a przekład The Amplified Bible, rozszerzony o dodatkowe znaczenie oryginalnych słów, tłumaczy ten fragment: „Gorliwie dążcie i poszukujcie miłości [uczyńcie go swoim celem, swoją wielką misją]”…

Słowo „dążyć” oznacza: „podjąć wysiłek, żeby coś uzyskać lub zdobyć”, zaś „poszukiwać” to: „próbować coś znaleźć lub odkryć”. Innymi słowy, musimy z całej siły zabiegać o miłość i postępować tak, jakbyśmy nie mogli bez niej żyć!

Jak pielęgnować pragnienie miłości
Istnieją różne stopnie pragnienia. Chcemy w życiu wielu rzeczy, ale tylko kilku pożądamy tak bardzo, że jesteśmy w stanie wiele dla nich poświęcić.

Jeśli ty i ja chcemy poznać czym jest miłość, będziemy musieli ją poznać. Musimy czytać o niej książki, słuchać kazań na jej temat i zapoznać się ze wszystkim, co powiedział o niej Jezus i apostołowie.

Czynnie poszukuj miłości. Postaraj się znaleźć kogoś, kto okazuje ją ludziom i ucz się od niego. Obserwuj, jak ta osoba radzi sobie w relacjach, jak postępuje w trudnych i stresujących sytuacjach. Patrz, jak obdarowuje innych. Oglądaj owoce, jakie wydaje jej życie.

Zachęcam cię, abyś ustanowił miłość swoim największym priorytetem. Zdobywaj o niej wiedzę, poszukuj jej, staraj się o nią, dąż do niej i poszukuj, ponieważ Słowo Boże mówi, że bez niej jesteśmy niczym.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon