Jak żyć posiadając umysł Chrystusowy

Joyce Meyer

Jak żyć posiadając umysł Chrystusowy

Jednym z największych objawień w moim życiu jest to: mogę wybierać swoje myśli i uporządkować je w konkretnym celu. Innymi słowy: nie muszę myśleć o wszystkim, co tylko przychodzi mi do głowy. To było dla mnie objawienie zmieniające życie, ponieważ wiemy ze Słowa Bożego, że: „Jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest”. Można by to ująć w taki sposób: „Dokąd umysł zmierza, tam człowiek podąża”…

Bóg skupia się w nas na ukrytym człowieku serca, gdzie toczy się nasze wewnętrzne życie. Nasze wewnętrzne życie wyraża się tym, o czym myślimy. I jak już wiemy, to o czym myślimy, wpływa na to, jak żyjemy i jacy jesteśmy. Dlatego musimy zwracać baczną uwagę na nasze myśli. Bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli, ponieważ jeśli nie nauczymy się oddawać każdej myśli w posłuszeństwo

Chrystusowi (zobacz 2 Kor 10.4-5), nie będziemy żyć w taki sposób, który Jezus pragnął nam podarować umierając na krzyżu. On chce, aby nasze życie było oparte na pokoju z Bogiem, pokoju z samymi sobą, wspaniałych relacjach międzyludzkich, prawdziwej radości i zdolności do bycia taką osobą, jaką Bóg zaplanował. Taki sposób myślenia sprowadza się do wybierania tego, co mówi Bóg (Bożej prawdy), zamiast tego, co podpowiadają nam nasze uczucia, co mówią inni ludzie, lub też na co wskazują okoliczności, w których się znajdujemy.

Biblia mówi o trzech rzeczach, które musimy zrobić, aby rozwinąć naszą zdolność w umyśle do zgadzania się z Bogiem. Chciałabym teraz opowiedzieć o korzyściach płynących z każdej z nich:

 „O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.” Kol 3.2

Jest to kluczowe, aby skutecznie opierać się pokuszeniu. Kiedy skupiamy nasz umysł na tym, co ma nastąpić w przyszłości, co możemy zrobić, a czego nie zrobimy, wtedy, gdy nadchodzi pokuszenie, mamy już położony fundament do dokonania właściwego wyboru. Bardziej prawdopodobne wtedy jest to, że będziemy w stanie to pokuszenie odeprzeć. Na przykład, zanim zaangażujesz się społecznie w relacje, postanów: „Nie mam zamiaru plotkować. Nie będę niszczyć czyjeś reputacji i obrażać Ducha Świętego”. Inne pokuszenie może wymagać następującego postanowienia: „Nie zamierzam zjeść dzisiaj czterech batoników” albo „Nie będę oglądać pornografii w internecie”, albo też: „Nie będę spędzać czasu z ludźmi, którzy mają na mnie zły wpływ”. Chciałabym przez to powiedzieć, że nie musimy czekać aż do chwili, gdy pokuszenie nadejdzie i reagować na nie w oparciu o swoje uczucia w danej chwili.

„A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.” Rz 12.2

Odnawianie umysłu jest trwającym cały czas procesem. Każdego dnia potrzebujemy czasu na to, aby studiować Słowo, aby myśleć w sposób zgodny z tym, co jest napisane w Biblii. I nie mogą pozostawać w naszych umysłach żadne zaśmiecone przestrzenie, ponieważ to one powstrzymują nas przed doświadczaniem tego, co najlepszego Bóg dla nas przygotował. Nie mówię tu, że musimy być w tym od razu doskonali, lecz możemy robić postępy z każdym dniem, tak, aby nasz umysł był wciąż odnawiany i abyśmy wzrastali w naszej relacji z Bogiem.

„Dlatego okiełzajcie umysły wasze.” 1 Pt 1.13 (w tłumaczeniu Nowego Przymierza „Dlatego uporządkuje wasze myśli”). Być może zastanawiasz się: „Co to tak naprawdę znaczy?” Jest tu mowa przede wszystkim o tym, aby nie zaśmiecać swojego umysłu rzeczami nie istotnymi, lecz być skoncentrowanym na wyścigu, w którym biegniemy w Chrystusie. Tak by móc doświadczać zwycięstwa, do jakiego powołał nas Bóg. Wtedy będzie mógł się wypełnić doskonały Boży plan dla życia każdego z nas.

Praktycznym sposobem na zrealizowanie Bożych instrukcji, jest poświęcenie czasu na uporządkowanie swoich myśli każdego dnia. Po prostu, usiądź i powiedz do siebie: „Teraz zamierzam w sposób uporządkowany przemyśleć kilka spraw.” Potem poświęć chwilę czasu na refleksje nad wersetami biblijnymi, które odnowią twój umysł – o Jego miłości do ciebie, Jego planie dla twojego życia, o tym jak On chciałby, abyś żył i się zachowywał. Użyj konkordancji, aby odnaleźć te wersety, które dotyczą tych dziedzin życia, w których sobie nie radzisz lub tego, o czym chciałbyś dowiedzieć się więcej. Chciałabym zachęcić cię do zanotowania wersetów Bożego Słowa i umieszczenia ich w widocznym miejscu, takim jak lustro w łazience lub lodówka, abyś mógł widzieć je każdego dnia.

Jeśli naprawdę zaangażujesz się w to, aby twój umysł był pełen Bożego Słowa, będziesz odnawiał go w Duchu Świętym i pozbędziesz się zepsutych myśli. Wtedy doświadczysz pełni nowego życia, które jest dostępne dla nas wszystkich w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co jest potrzebne to stopniowy postęp dzień po dniu.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon