Autorita skrze modlitbu.

Jednoduchá modlitba plná dôvery.

Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš (vyhlásiš za nesprávne a nezákonné) na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš (vyhlásiš za zákonné) na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Matúš 16:19

Keďže nie sme len fyzické, ale aj duchovné bytosti, sme schopní stáť vo fyzickej oblasti a ovplyvniť duchovnú oblasť. To je veľmi jednoznačné privilégium a výhoda. Môžeme ísť do duchovnej oblasti prostredníctvom modlitby a urobiť veci, ktoré spôsobia zmenu situácie. „Boh je Duch…“ (Ján 4:24) a každá odpoveď, ktorú potrebujeme, na akúkoľvek situáciu, je v Ňom.

Ježiš povedal Petrovi, že mu dá kľúče Kráľovstva nebeského. Všetky kľúče odomykajú dvere a ja verím, že tieto kľúče (aspoň z časti) môžu predstavovať rôzne druhy modlitby. Ježiš pokračoval vo vyučovaní Petra o moci zväzovať a rozväzovať, ktorá pôsobí na tom istom princípe.

Moc zväzovania a rozväzovania sa uplatňuje v modlitbe. Keď sa, ty a ja, modlíme za oslobodenie z nejakého otroctva v našich životoch alebo v živote niekoho iného, v skutočnosti ten problém zväzujeme a rozväzujeme odpoveď. Modlitba zväzuje zlo a rozväzuje dobro.


Ježiš nám dal právo a moc používať kľúče Kráľovstva na naplnenie Božej vôle na zemi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon