Boh môže použiť aj popraskané nádoby

Boh môže použiť aj popraskané nádoby

Ale teraz, ó, Hospodine, ty si náš Otec; my sme hlinou, a ty si naším tvorcom, a dielom tvojej ruky sme my všetci. – IZAIÁŠ 64:8

Boh od nás nevyžaduje, aby sme boli dokonalými – stvoril nás a vie, že sme ľudia a robíme chyby. Našou úlohou je každé ráno vstať a slúžiť Bohu darmi, ktoré nám dal najlepšie, ako vieme. Ak urobíme chybu, musíme si to s Bohom urovnať, prijať Jeho odpustenie a ísť ďalej.

Mnoho ľudí má pocit, že ich Boh nemôže použiť, pretože nie sú dokonalí, ale to je lož. Boh (Hrnčiar) používa popraskané nádoby (nás), aby robil Svoju prácu. Ako kresťania sme kontajnermi, ktoré Boh chce naplniť Svojou dobrotou a svetlom. Potom my prinášame túto dobrotu a svetlo do temného sveta, zdieľame to s ľuďmi kdekoľvek ideme.

Neboj sa svojich prasklín; uznaj si ich a dovoľ Bohu, aby ťa aj tak použil. Prestaň si robiť starosti s tým, kým nie si a daj Bohu to, kým si. Zameraj sa na Boha, ktorý je dokonalý a na to, čo môže v tebe a skrze teba urobiť.
Aj ako popraskaná nádoba môžeš dosiahnuť úžasné veci. Môžeš niekoho urobiť šťastným. Môžeš povzbudiť, vyučiť a nabádať ľudí okolo seba. Môžeš použiť svoje dary a talenty na službu Bohu.


Modlitba

Bože, možno som „prasknutou nádobou“, ale Ty si Hrnčiar a môžeš ma použiť na Svoj zámer aj napriek mojim prasklinám. Naplň ma Svojou dobrotou a svetlom, aby som ich mohol priniesť do sveta okolo mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon