Počúvaj tichý hlas jemný

Počúvaj tichý hlas jemný

A po zemetrasení oheň; ale ani v ohni nebol Hospodin. A po ohni [a bezvetrí] bolo počuť tichý hlas jemný. – 1. KRÁĽOV 19:12

Aby sme v našich životoch našli pokoj, jednoducho potrebujeme poslúchať vnuknutia, ktoré nám Boh denne dáva. Vnuknutie je „vedieť“ hlboko vo vnútri, čo máme robiť. Prvá Kráľov 19:12 to označuje ako tichý, jemný hlas. Vnuknutie nie je rana kladivom do hlavy!

V 1. Kráľov Pán nepoužil veľký a silný vietor, ani zemetrasenie alebo oheň, aby vyprovokoval Eliáša. Ozval sa Eliášovi zvukom bezvetria a tichým, jemným hlasom. Samotné vnuknutie vôbec nemusí byť hlas. V skutočnosti Boh častejšie usmerňuje prehováraním k tvojmu srdcu ako k tvojim ušiam.

Ak sa naučíme počúvať Boha a budeme robiť to, čo nám hovorí, tak zistíme, že všetko nakoniec pre nás dopadne dobre. Bez ohľadu na to, aká je situácia, potrebujeme počúvať Boha a nasledovať Jeho hlas. Možno nebudeš rozumieť, prečo ťa Boh žiada, aby si určité veci urobil, no ak poslúchneš Jeho hlas a Jeho nasmerovanie, budeš môcť odpočívať v Jeho pokoji. Takže počúvaj!


Modlitba

Duchu Svätý, pomôž mi každý deň jasne počuť v mojom srdci Tvoje vnuknutia. Chcem Tvoj pokoj, preto Ťa budem počúvať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon