Neskloň sa pred strachom

Neskloň sa pred strachom

V deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba. – ŽALM 56:4

Strach nie je od Boha, ale od satana, takže zakaždým, keď pociťuješ strach vo svojim živote, nepriateľ na teba útočí. Vo svojich vyučovaniach často hovorím, že strach je „majster duch“. Tohto ducha satan používa na ovládanie Božieho ľudu a bráni im dostať sa pod vedenie pravého Majstra, Ježiša Krista.

Množstvo ľudí nikdy nenaplní Božie povolanie vo svojich životoch jednoducho preto, lebo kedykoľvek sa pokúsia napredovať, diabol použije strach, aby ich zastavil. Používa strach, aby aj teba zastavil? Satan používa strach, aby ľuďom zabránil užívať si život. Strach prináša trápenie a s určitosťou viem, že si nemôžeš užívať život a zároveň byť trápený.

Ak diabol prinesie strach, môžeš sa rozhodnúť, že sa pred ním neskloníš. Dávid povedal: „V deň, ktorý sa bojím, nadejem sa na teba.“ Verím, že môžem povedať, že kedykoľvek sa rozhodneš úprimne hľadať Boha celým srdcom a poslúchať Ho, nepriateľ zaútočí so strachom. Ak však dôveruješ Bohu, môže ti pomôcť prekonať strach a pohnúť sa dopredu.


Modlitba

Bože, nechcem sa skloniť pred strachom. Dôverujem Ti. Viem, že sa môžem na Teba spoľahnúť, že mi dáš odvahu a silu odolať strachu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon