Čakaj s očakávaním

Čakaj s očakávaním

Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte [úctivo], a otvorí sa [dvere] vám. – MATÚŠ 7:7

Modlil si sa za nejakú situáciu vo svojom živote a očakával si prielom? Divíš sa, prečo odpoveď ešte neprišla? Máš pocit, že si minul víťazstvo?

Niekedy, keď sa dlho a usilovne modlíme za nejakú situáciu vo svojom živote a nedostávame žiadne odpovede, tak sa v nej naučíme žiť. Pokračujeme v našej činnosti premýšľajúc, či Boh odpovie alebo kedy odpovie… Boh však počuje tieto modlitby a pracuje na odpovediach, aj keď my nepoznáme všetky detaily. Naša situácia sa môže náhle zmeniť – rýchlo, bez varovania!

Dovtedy môžeme čakať buď pasívne, alebo s očakávaním. Pasívna osoba sa vzdáva, ale na druhej strane osoba, ktorá očakáva, je plná nádeje veriaca, že odpoveď je hneď za rohom a príde každú minútu. Jej viera nie je pasívna. Jej srdce je plné nádeje a očakáva, že problém sa každú chvíľu vyrieši. Každé ráno sa zobudí s očakávaním, že získa svoju odpoveď. Možno čaká dlho a prosí dovtedy, kým to Boh zrazu všetko neobráti.


Modlitba

Bože, chcem čakať s očakávaním, nie pasívne. Naďalej Ťa budem prosím o môj prielom, jasne vediac, že Ty ho prinesieš v správnom čase.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon