Boh môže použiť aj tie najväčšie skúšky na dobré

Boh môže použiť aj tie najväčšie skúšky na dobré

Vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. – GENESIS 50:20

Boh nedávno prehovoril k môjmu srdcu toto: „Joyce, vidíš si na koniec svojho nosa (čo nie je veľmi ďaleko) a predpokladáš, že všetko, čo nie je príjemné, nie je ani dobré. Ale Ja vidím od začiatku až po koniec, pretože Ja som Počiatok aj Koniec a viem veľa vecí, ktoré ty nevieš.“

My poznáme len sčasti…, ale Boh vie všetko.

V 1. Mojžišovej 50:20 rozpráva Jozef so svojimi bratmi, ktorí s ním vážne zle zaobchádzali. Keď ho hodili do jamy a predali do otroctva, mysleli si, že idú proti nemu, ale v skutočnosti mal Boh plán použiť túto skúšku na povýšenie Jozefa na pozíciu s veľkým vplyvom.

Niekedy, práve tie veci o ktorých si myslíme, že sú strašné, stanú sa veľkým požehnaním. Väčšia skúška môže v tebe rozvinúť väčšiu vieru. Môžeš byť na dne jamy, ale Boh má plán použiť jamu, aby ťa v živote povýšil do Svojho povolania v tvojom živote. Pamätaj si, že Boh vidí všetko a použije tieto skúšky v tvoj prospech.


Modlitba

Bože, nevidím „za svoj nos“, ale dôverujem Ti, pretože viem, že vidíš všetko. Verím, že môžeš zobrať moje skúšky a priniesť z nich to dobré.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon