Boh ťa počuje, keď sa modlíš

Boh ťa počuje, keď sa modlíš

„Odstúpte odo mňa všetci, ktorí páchate neprávosť, lebo Hospodin počul hlas môjho plaču, áno, počul Hospodin moju pokornú prosbu; Hospodin prijal moju modlitbu.“ (ŽALM 6:9-10)

Keď sa modlíme, Boh nás počuje a odpovedá. Je dôležité, aby sme si boli takí istí ako Dávid, keď písal dnešný verš. Môžete žiť sebavedomý život dovtedy, pokiaľ budete vedieť, že Boh je na vašej strane, a že vám pomôže vyhrať vaše životné bitky. Nie ste sami, Boh je s vami!

Čítanie žalmov je úžasný spôsob, ako počuť Boží hlas. Boh hovorí k nám prostredníctvom svojho Slova a žalmy sú obzvlášť povzbudivé v ťažkých časoch. Keď ich budete čítať, zosobnite si ich. Nerozmýšľajte o nich, ako keby boli pre niekoho iného, ale pamätajte si, že sú Božím osobným listom pre vás. On chce, aby ste vedeli, že má s vami dobré plány a bez ohľadu na to, kto sa postaví proti vám, On je pri vás. Boh vyslobodil Dávida od jeho nepriateľov a to isté urobí aj pre vás, ak Mu budete dôverovať.

Zostaňte v pokoji a neprestávajte ďakovať Bohu, že pracuje vo vašom živote. Môžem vás uistiť, že Boh na vás nezabudol a pri odpovedi na vašu otázku nebude meškať. Možno nepríde skôr, ale nebude meškať! Majte svoju víziu pred svojimi očami a nevzdávajte sa!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ti pošle pomoc, podporí ťa, osvieži a posilní.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon