Milosť byť Jeho veľvyslancami

Milosť byť Jeho veľvyslancami

Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene [ako Kristovi osobní zástupcovia] prosíme: Zmierte sa [teraz] s Bohom! 2.KORINŤANOM 5:20 (SSV)

Raz, keď som čítala o slávnom služobníkovi a jeho veľkej viere, hlboko na mňa zapôsobili všetky úžasné veci, ktoré vo svojej službe urobil. Myslela som si – Pane viem, že som povolaná, ale nikdy by som nič také nedokázala. Veľmi rýchlo som pocítila, že Pán hovorí k môjmu srdcu: „Prečo nie? Si ty horšia ako všetci ostatní?“

Vidíte, často sme nesmelí. Myslíme si, že Boh hľadá ľudí, ktorí sú dokonalí, múdri a silní. Ale to nie je pravda. Božie Slovo hovorí, že Boh si vo svojej milosti a priazni vyberá slabé, a hlúpe veci sveta, aby zmiatol múdrych (1.Korinťanom 1:27). Hľadá tých, ktorí sa pokoria a dovolia Mu, aby skrze nich naplnil svoju vôľu.

Ak si budete dávať pozor, aby ste neboli pyšní, Pán si vás môže použiť rovnako mocne ako ktoréhokoľvek iného veľkého Božieho muža alebo ženu. Nevyberá si nás preto, že sme schopní, ale jednoducho len preto, že Mu sme k dispozícii. Aj toto je súčasťou Božej milosti a priazne, ktorú na nás vyplieva, keď si nás vyberá za Kristových osobných veľvyslancov.


Boh chce, aby si mal sen pre svoj život. A On chce, aby ste cez to prešli skrze Jeho milosť, keď budete dôverovať Jemu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon