Jeho Milosť je dostatočná

Jeho Milosť je dostatočná

Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom [ako otroci], ale pod milosťou [ako osoba v Božej priazni a milosrdenstve]. RIMANOM 6:14

Božia milosť je väčšia ako náš hriech alebo ako akýkoľvek iný problém, ktorý môžeme mať. Možno sa cítite sklamaní a v pokušení utiecť pred Božou prítomnosťou, ale On chce, aby ste utekali k Nemu a nie preč od Neho.

Všetci sme zhrešili a nedosahujeme Božiu dokonalosť, ale Boh poskytol riešenie našej dilemy prostredníctvom Ježiša. Vykúpil nás zo všetkej biedy a ponúka nám svoju milosť, ktorú je možné prijať skrze jednoduchú vieru.

My všetci máme v živote veľa problémov, zápasov a pokušení, ale Boh je vždy k dispozícii, aby nám pomohol. Žiadny problém nie je pre Neho príliš veľký. Môžete mať niečo, čo sa zdá byť pre vás horou problémov, ale Boh má horu milosti, ktorá je väčšia. Aj keď si Božiu pomoc nezaslúžime, ona je stále k dispozícii, ak budeme prosiť detskou vierou a veriť!


Boh nás nikdy nevedie tam, kde nás nemôže udržať. Jeho milosť je pre nás vždy dostatočná – za každých okolností života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon