Od viery k viere

V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť od viery k viere, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery. RIMANOM 1:17 (BOT)

Vždy je mojim cieľom žiť od viery k viere. Pred niekoľkými rokmi mi Pán zjavil: „Joyce, často prechádzaš od viery k viere, k pochybnostiam, k nevere a potom späť k viere, k pochybnostiam a k nevere.“

Niekedy je náš život takým mixom. Niekedy sme sebavedomí a inokedy sa bojíme; sme pozitívni a potom sme negatívni, alebo máme vieru a potom pochybnosti. Tento mix je zjavný aj v našich slovách, ako vidíme v Jakubovi 3:10: „z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť!“

Som si istá, že to znie takmer nemožné vždy mať vieru a nikdy nepochybovať, ale hoci je to u človeka nemožné, u Boha je všetko možné. Dôverujme Bohu, že nám pomôže prejsť od viery k viere a dôverujme Mu za každých okolností.


Nech každú vec, ktorú robíte, robíte vierou a s dôverou, že Boh je s vami a je pripravený vám pomôcť!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon