Spoznaj Boha ako svojho Otca

Spoznaj Boha ako svojho Otca

Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje… LUKÁŠ 11:2

Mnoho rokov som sa modlila „Otčenáš“ a v skutočnosti som nepoznala Boha ako svojho Otca. Nemala som žiadny blízky osobný vzťah s Bohom, len som opakovala niečo, čo som sa naučila.

Ak chcete byť bližšie k Pánovi a byť efektívni vo svojom modlitebnom živote, je dôležité poznať Boha ako svojho Otca. Keď učeníci požiadali Ježiša, aby ich naučil modliť sa, naučil ich to, čo nazývame „Modlitba Pána“, čo je duchovná pokladnica zásad pre modlitbu. Ale, Ježiš predovšetkým začal tým, že im povedal, aby povedali: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno.“

Ježiš im ukázal privilegovaný vzťah, ktorý On priniesol každému veriacemu. Povedal im, že môžu mať s Bohom vzťah ako so svojim Otcom, ak pôjdu k Nemu s očakávaním v modlitbe. Nechoďte k Bohu ako k niekomu, koho sa bojíte, ale vytvorte si s Ním vzťah, aký je medzi otcom a dieťaťom. Tento blízky vzťah vám dá slobodu požiadať Ho o veci, ktoré by ste nežiadali, ak by ste s Ním mali vzdialený, strnulý vzťah.

Náš nebeský Otec nás miluje a neustále nás má na očiach. Naučte sa užívať si Boha!


Keď sa modlíte, pamätajte, že máte milujúceho Otca, ktorý počúva.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon