Božia práca v tvojom živote

Božia práca v tvojom živote

Keď my všetci s odhalenou tvárou [v Slove Božom] akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve – a to všetko mocou [lebo to pochádza od] Pána, ktorý je Duch. 2.KORINŤANOM 3:18

Boh nás mení z jedného stupňa slávy na druhý, ale nezabudnite si užívať ten stupeň slávy, na ktorom sa práve nachádzate, zatiaľ čo smerujete k ďalšiemu. Neporovnávajte sa s inými ľuďmi a ani neskúmajte, čo Boh pre vás a čo robí pre iných. Každý z nás je individualita a Boh s každým z nás zaobchádza inak, podľa toho, čo vie, že potrebujeme.

Možno si nevšímate zmeny na dennej báze, ale chcem povzbudiť vašu vieru, aby ste verili, že Boh koná tak, ako povedal, že bude konať. Pamätajte, že vidíme potom, čo uveríme a nie predtým. Bojujeme sami so sebou kvôli všetkému, kým nie sme, namiesto toho, aby sme chválili a uctievali Boha za všetko, kým sme. Keď Ho uctievame za to, kým On je, potom uvidíme, že sa nám do života uvoľňujú veci, ktoré by sme sami nikdy nedokázali, aby sa stali.

Keď uctievame Boha, oslobodzuje nás to od frustrácie. Vstupujeme do Božieho odpočinku a začíname sa tešiť zo života viac ako kedykoľvek predtým. Chyby, ktoré máme, sa začínajú strácať a v našich životoch sa uvoľňuje Boží charakter.


Uvoľňujeme Boha, aby pracoval v našich životoch, keď my uvoľňujeme svoju vieru v Neho.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon