Buď vždy naplnený

Buď vždy naplnený

„A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom.“ (EFEŽANOM 5:28)

Je dôležité, aby ste vedeli, že sme povzbudzovaní v Božom Slove k tomu „byť vždy plnení“ Duchom – to znamená, aby sme boli neustále naplnení.

Na to, aby sme to dosiahli, je potrebné dať Ho na prvé miesto v našich životoch. Často to vyžaduje disciplínu, pretože je mnoho vecí, ktoré pútajú našu pozornosť a zaberajú náš čas. Je tu veľa vecí, ktoré chceme alebo potrebujeme, ale nič nie je dôležitejšie ako Boh. Kľúčom k tomu, aby sme boli neustále naplnení Jeho prítomnosťou, je každodenné hľadanie Boha prostredníctvom Jeho Slova a trávenia času s Ním. Veľmi nápomocný je aj postoj vďačnosti a stráženie našich myšlienok.

Duch Svätý nikdy neodíde. Akonáhle zaujme miesto, usadí sa a odmietne odísť. Je ale dôležité, aby sme boli neustále roznecovaní v duchovných veciach. Všetko, čo je horúce môže ochladnúť, ak oheň zhasne.

Prešla som šesťmesačným období, kedy mi Boh zakázal žiadať o čokoľvek iné, než o Neho. Bol to veľký výchovný prostriedok na ceste priblíženia sa k Nemu na hlbšej úrovni intimity, ako som Ho poznala predtým. Začala som hovoriť: „Bože, potrebujem…,“ a keď som si spomenula na Jeho pokyn, tak som sa zastavila. Svoju vetu som dokončila slovami: „…viac Teba.“

Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme a vie, čo potrebujeme skôr, ako o to požiadame. Ak máme v Ňom potešenie a máme po Ňom hlad, naplní aj túžby nášho srdca. Povzbudzujem vás dnes a každý deň, aby ste sa udržali naplnení Duchom Svätým, a aby ste chceli Boha viac, než čokoľvek iné. O ostatné sa On postará.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uisti sa, že si vždy naplnený Duchom Svätým.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon