Dôveruj Božej moci

Dôveruj Božej moci

„Moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých (lákavých a hodnoverných) slovách múdrosti, ale v dokazovaní [Svätého] Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti (filozofii), ale na Božej moci.“ (1.Korinťanom 2:4-5, SEP)

Vzdelanie je dôležité, ale vždy musíme mať na pamäti, že Božia múdrosť je lepšia a cennejšia ako svetské vzdelanie a filozofia. Apoštol Pavol bol veľmi vzdelaný muž, ale pevne trval na tom, že jeho kázanie je cenné vďaka Božej moci a nie jeho vzdelaniu.

Poznám veľa ľudí, ktorí ukončili vysokú školu s červeným diplomom, majú tituly ale tiež majú problém nájsť si prácu. Poznám aj takých ľudí, ktorí nemali možnosť študovať na vysokej škole, sú závislí na Bohu a Jeho priazni a nakoniec majú skvelú prácu. Komu dôverujete? Dôverujete Bohu alebo tomu čo viete? Bez ohľadu na to, čo vieme alebo koho poznáme, mali by sme dôverovať len Kristovi a Jeho moci.

Pavol v 1. Korinťanom 1:21 spomenul, že svet so všetkou svojou ľudskou múdrosťou a filozofiou nepoznal Boha, ale Boh sa rozhodol zjaviť sám Seba a zachrániť ľudstvo skrze bláznovstvo kázania. Žiaľ, často zisťujeme, že čím sú niektorí ľudia vzdelanejší, tým ťažšie je pre nich mať jednoduchú, detskú vieru. Ak si nedáme pozor, príliš veľa vedomostí a filozofie môže pôsobiť proti nám, pretože Boha môžeme poznať len skrze Ducha a srdcom, nie rozumom. Uistite sa, že vaša viera spočíva v Božej moci a nie v ľudskej filozofii, aby pomohla v každej oblasti života.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božia moc môže prekonať akúkoľvek prekážku, s ktorou sa v živote stretneš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon