Hovor to, čo hovorí Boh

Hovor to, čo hovorí Boh

Neuhne táto kniha zákona od tvojích úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. – JOZUA 1:8

Boh nám hovorí, že čím viac času trávime meditovaním o Jeho Slove a hovorením Jeho Slova, tým viac výhod uvidíme v našom každodennom živote a dokonca si s Ním vybudujeme bližší vzťah. Dokonca zasľubuje, že budeme prosperujúci a úspešní! (pozri Jozua 1:8).

Môžem to dosvedčiť, pretože som prešla mnohými skúškami a zničujúcimi obdobiami tým, že som verila a vyznávala Božie Slovo nad svojím životom.

Keď prehlasujeme Jeho Slovo nahlas, deje sa čosi mocné. Je to spôsob, akým sa zámerne učíme správne premýšľať, najmä ak robíme osobne vyznania z Písma vierou.

Je skvelé čítať Slovo a prijať ho do svojho srdca, ale keď ho nahlas vyznávaš, aktívne komunikuješ s tým, čo Boh povedal a uvoľňuješ Jeho moc do svojho života.

Povzbudzujem ťa, aby si trávil čas čítaním a meditovaním o Božom Slove a zosúladil si svoje myšlienky podľa neho. Tiež ťa však prosím, aby si Slovo aj hovoril. Môžeš prinútiť svoju myseľ, aby menila tvoj život len tým, že budeš hovoriť to, čo aj Boh hovorí. Čítaj Jeho Slovo a prehlasuj ho dnes nad svojimi okolnosťami.


Modlitba

Bože, chcem uvoľniť plnú moc Tvojho Slova do svojho života. Spolu s čítaním a premýšľaním nad Tvojím Slovom, sa dnes rozhodujem Ho aj prehlasovať nad svojím životom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon