Rozmýšľaj o tom, o čom premýšľaš

Rozmýšľaj o tom, o čom premýšľaš

A vravel im: Vidzte, čo čujete! Jakou mierou [myslenia a štúdia] meriate [s pravdou, ktorú počujete], takou vám bude odmerané [cnosti a poznanie] a pridané bude vám počúvajúcim. – MAREK 4:24

Ak si veriaci, pravdepodobne denne rozmýšľaš nad myšlienkami, ktoré sú v súlade s Písmom. Rozmýšľaj: Miešaš svoje myšlienky s negatívnymi alebo s nejakými náhodnými myšlienkami, ktoré prídu do tvojej mysle?

Väčšinu svojho života som rozmýšľala o čomkoľvek, čo mi prišlo na um. Mnohé z toho boli buď satanove klamstvá alebo len jednoducho nezmysly.

Čítaj Marka 4:24. Hovorí nám, že čím viac času trávime premýšľaním o Slove, tým viac moci a schopností budeme mať. Tiež hovorí, že čím viac čítame a počúvame Slovo, tým viac zjavení dostaneme, aby sme im rozumeli.

V tele sme leniví a chceme prijať od Boha veci bez námahy, no takto to nefunguje. Zo Slova získaš iba to, čo si ochotný do neho vložiť.

Povzbudzujem ťa, aby si sa rozhodol denne meditovať o Božom Slove, pretože čím viac času budeš tráviť Jeho absorbovaním, tým viac cností a poznania získaš od Boha.


Modlitba

Pane, rozhodujem sa tráviť denne viac času v Tvojom Slove. Viem, že ak to urobím, získam od Teba viac cností a poznania.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon