Najväčší dar, ktorý môžeš dať

Najväčší dar, ktorý môžeš dať

Teda buďte milosrdní (príjemní, nežní, citliví a súcitní), ako aj váš Otec je [taký] milosrdný. – LUKÁŠ 6:36

Je to najextravagantnejšia vec. Čím viac o tom premýšľam, tým som viac užasnutá. Dáva nezaslúžené požehnania a zadržiava zaslúžený trest. Je to najväčší dar, aký môžeš niekomu dať.

Tento dar sa nazýva milosrdenstvo. Pozri, Ježiš prišiel na zem a bol k nám milosrdný, takže my sa potrebujeme naučiť byť milosrdní k ostatným. Kristov príklad nás učí milovať a modliť sa za našich nepriateľov.

Učíme sa byť priateľskí k tým, ktorí s nami nezaobchádzajú tak, ako by sme chceli. Máme dávať núdznym a starať sa o chudobných a bezmocných, ktorí nám to nikdy nebudú schopní vrátiť.

Môžeme dávať len tým ľuďom, ktorí nám to odplatia. Sme však viac požehnaní, ak sa rozhodneme dávať tým, ktorí nám to nemôžu splatiť – to znamená byť milosrdným.

Najväčší dar, ktorý môžeš Bohu dať, je viac sa podobať na Ježiša. Môžeš to urobiť tak, že budeš s ostatnými zaobchádzať spôsobom, ako On zaobchádzal s tebou. Daruj ľuďom okolo seba ten najväčší dar, aký kedy od teba prijali, milosrdenstvo.


Modlitba

Bože, ďakujem Ti za milosrdenstvo, ktoré mi nezištne dávaš každý deň. Dnes sa rozhodujem dávať toto milosrdenstvo ostatným. Pri každej príležitosti, ktorú dostanem, im ukážem milosrdenstvo, ktoré si Ty ukázal mne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon