Ježiš je naším príkladom

Ježiš je naším príkladom

… Boh je láska.  —1. JÁN 4:8

Láska je niečo, čo môžeš vidieť. Je ju vidieť na ovocí Ducha, ktorý pracuje v našich životoch, podľa nášho správania a ako zaobchádzame s ľuďmi. Láska má veľa tvárí. Môžeme ju vidieť rôznymi spôsobmi. Napríklad, ak diamantový prsteň držíš oproti svetlu, trblieta sa podľa toho, na akú stranu je otočený. Verím, že aj láska môže sršať rôznymi spôsobmi, v závislosti od toho, ako sa na ňu pozeráme:

Korinťanom 13:4-7 dáva príklady mnohých tvárí lásky:

  • Láska je trpezlivá – má schopnosť veľa vydržať.
  • Láska nikdy nezávidí – nechce, čo nemá.
  • Láska sa nechváli a nenadúva sa – nepúta na seba pozornosť.
  • Láska si nedomýšľa a nie je neslušná.
  • Láska nie je sebecká.
  • Láska sa neraduje z neprávosti.
  • Láska sa nikdy nevzdáva!

To je len pár spôsobov, akými môžeme milovať ostatných… a je to aj spôsob, akým nás Boh miluje. Prvý list Jána 4:8 hovorí, že Boh je láska. Miluje nás a spasil nás, preto môžeme zdieľať Jeho lásku s ostatnými.

Aby sme napodobnili Boha, musíme sa pozrieť na Ježiša, ako dokonalého predstaviteľa Boha, ktorý žil všetky druhy lásky, opisované v 1. Korinťanom 13. Vždy, v každej situácii, jednal s láskou, aj keď ľudia boli proti Nemu.

Kološanom 3:12-14 hovorí, a tak sa oblečte, ako Boží vyvolení… A nad to všetko, oblečte si lásku. Tak, ako Ježiš, oblečme sa do lásky a rozhodnime  sa nasledovať Jeho príklad, priniesť úctu a slávu Bohu.


Modlitba

Bože, ukázal si mi, aká je láska tým, že si ma miloval prvý. Pomôž mi nasledovať príklad Ježiša a žiť všetkými aspektami lásky v mojom  každodennom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon