Kľúč na vykorenenie diablovho plánu

Kľúč na vykorenenie diablovho plánu

Ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere [proti jeho útoku – zakorenení, pevní, silní, nepohnuteľní a odhodlaní], vediac, že vaše bratstvo (celé telo Kristovo) inde po svete znáša tie isté (rovnaké) utrpenia. – 1. PETRA 5:9

Ak chceš veľké a mocné veci, ktoré má Boh pre teba prichystané, potom sa musíš dostať ku koreňu svojho negatívneho zmýšľania a jednať s ním. Pokiaľ sa korene neodstránia, aj naďalej budú produkovať jedno zlé ovocie za druhým.

Príliš často márnime svoje životy zaoberaním sa zlým ovocím nášho správania, ale nikdy nekopeme dostatočne hlboko, aby sme sa dostali ku koreňu problému. Kopať hlboko kvôli vytiahnutiu zlého koreňa je bolestivé, ale je to jediný spôsob, ako sa natrvalo zbaviť problému. Buď môžeme trpieť kvôli bolesti zo zmeny, keď robíme to, čo je správne, alebo sa môžeme držať diablovho plánu a trpieť kvôli bolesti z toho, že sme zostali rovnakí. Diablovým cieľom je, aby ťa navždy uväznil v zlozvykoch.

Peter nám hovorí, aby sme boli triezvi, mierni a odolávali diablovým útokom (pozri 1. Petra 5:8-9). Musíš sa rozhodnúť, či chceš bolesť, ktorá ťa vovedie do novej sféry slávy, alebo či chceš starú bolesť, ktorá prináša zlé ovocie do tvojho života. Vzopri sa dnes diablovi a nasleduj Ducha Svätého, ktorý ťa vovedie do plánu, ktorý pre teba Boh má.


Modlitba

Bože, potrebujem Tvoju pomoc, aby som odolal diablovmu plánu. Viem, že vykopávanie zlých koreňov je bolestivé, ale ak ma to priblíži k Tebe, chcem to urobiť. Posilni ma, keď budem odolávať diablovi a poddávať sa Ti a nasledovať Ťa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon