Buď plnený Duchom Svätým a čiň dobré

Buď plnený Duchom Svätým a čiň dobré

… ale buďte plnení [Svätým] Duchom. – EFEŽANOM 5:18

Všetci vieme, že nás satan zvádza k hriechu a istým spôsobom by si mohol povedať, že aj Boh nás „zvádza“. Boh nás zvádza alebo pobáda činiť dobré. Vtedy satan často útočí na našu myseľ a spôsobuje, že si hľadáme dôvody, prečo niečo neurobiť. Keď do toho spadneme, ukradne nám danú príležitosť činiť dobré a byť požehnaný.

Zdá sa, že lepšie odolávame pokušeniu konať dobré, ako odolávame pokušeniu konať zlé. Ale nemalo by to tak byť.
Jakub 4:7 hovorí: „Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi [stoj pevne proti nemu], a utečie od vás.“ Má to dve stránky. Nemôžeš odolať diablovi bez toho, aby si sa poddal Bohu. A nemôžeš sa poddať Bohu bez toho, aby si sa sprotivil diablovi.
Efežanom 5:18 nám hovorí: „… buďte plnení [Svätým] Duchom.“ Keď si plný Ducha, si poddaný Bohu a môžeš odolať diablovi a vyhrať bitku.


Modlitba

Bože, naplň ma Svojím Svätým Duchom. Poddávam sa Ti dnes a chcem nasledovať pokyny Ducha Svätého činiť dobré a tým požehnať ľudí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon