Spoznanie pravdy prináša šťastnejší život

Spoznanie pravdy prináša šťastnejší život

Sami seba zkúmajte, či ste vo viere, seba zkúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali. – 2. Korinťanom 13:5

Nikto nemôže byť oslobodený od problému dovtedy, kým nie je ochotný si pripustiť, že nejaký má. Alkoholik, narkoman alebo niekto, kto stratil kontrolu nad svojím životom, je odsúdený na utrpenie, kým nedokáže povedať: „Mám problém a potrebujem s ním pomôcť.“

Aj keď naše problémy mohli vzniknúť proti našej vôli, nemusíme im dovoliť, aby zotrvali, rástli a prevzali kontrolu nad našimi životmi. Možno maše skúsenosti z minulosti pôsobili, že sme takí, akí sme, ale nemusíme takí zostať. Môžeme prevziať iniciatívu a podniknúť pozitívne kroky na zmenu vecí – a môžeme to spraviť s pomocou Ducha Svätého.

Nech je tvoj problém akýkoľvek, musíš čeliť pravde a prevziať určitú osobnú zodpovednosť. Biblia hovorí, že potrebujeme skúmať sami seba. Môže sa to zdať skľučujúce, ale Ježiš Kristus je v tebe a môže ti pomôcť prejsť akýmkoľvek problémom z minulosti.

Poznaj pravdu – môže to byť začiatkom šťastnejšieho života!


Modlitba

Duchu Svätý, nechcem žiť v popieraní a strachu zo svojich problémov. Rozhodujem sa dnes preskúmať sám seba a dostať na koniec týchto problémov, pretože viem, že Ty mi môžeš pomôcť cez nich prejsť a mať šťastnejší život.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon